ADVIES

Onze dienstverlening gericht op herstel van evenwicht tussen mens/gebruiker, ICT en benodigde handelingen.
Dit kan worden bereikt door onderzoek, testen, feedback geven, coaching, voorlichting  en training.

De reacties van onze klanten geven aan dat onze aanpak werkt.
Medewerkers krijgen een betere controle over het werk en zijn meer met het team verbonden.
Applicaties zijn nadien veel gebruiksvriendelijker en werkprocessen zijn eenvoudiger en meer doeltreffend geworden.
Wij laten ons niet afleiden door bijzaken of uitsluitend een standaard model-aanpak, maar kiezen voor transparantie en wendbaarheid.