Bedrijf

Wanneer heeft u uw bedrijfsprocessen voor het laatst tegen het licht gehouden? Vaak is een bepaalde manier van werken historisch gegroeid. Het doorlichten van de ICT vanuit de handelingsanalyse van (bepaalde) medewerkers kan duidelijk maken dat de werkprocessen en/of informatiestromen niet optimaal zijn ingericht.

Op deze manier krijgt u veel sneller inzicht in verbeterpunten die veel resultaat kunnen opleveren dan wanneer eerst een uitgebreide analyse gemaakt wordt van alle processen. Bovendien zullen medewerkers enthousiast zijn. De voorgestelde veranderingen maken het werk voor hen immers prettiger (zie het tabblad ICT). Zij kunnen dankzij die veranderingen sneller en/of beter werken, met minder frustratie. Ze krijgen meer grip op processen door tijdige en goede informatie die op een gebruikersvriendelijke manier toegankelijk is. Ze krijgen bijvoorbeeld meer inzicht in stagnaties, faalkosten en/of doorlooptijden. Ze kunnen hun rol daarin beter uitoefenen. Dit werkt motiverend. Zo ontstaat draagvlak voor verandermanagement.

Hof Vision kan u helpen de processen meer LEAN in te richten en tegelijkertijd verbeteringen te realiseren op het gebied van kennis-, keten- en kwaliteitsmanagement.

Onderstaande link opent onze algemene voorwaarden:
algemene voorwaarden Hof Vision