ICT

Is de software die in uw organisatie wordt gebruikt een lust of eerder een last? Helpt de software het werk sneller of beter gedaan te krijgen of moeten medewerkers allerlei overbodige handelingen uitvoeren? Kunnen zij de weergave zo instellen, dat het voor hen prettig werkt?

Goede software is toegankelijk geprogrammeerd , gebruikersvriendelijk en veilig (geen risico’s voor de gezondheid).

Hof Vision kan audits uitvoeren om vast te stellen of uw software aan alle geldende ISO-normen en ARBO-vereisten voldoet. Vervolgens kan Hof Vision adviseren welke aanpassingen in applicaties en werkomgevingen in de gehele ICT-keten noodzakelijk zijn.

 Toegankelijkheid

Als software toegankelijk is geprogrammeerd, zijn de bediening en de weergave ‘customizable’, ofwel op maat, naar persoonlijke voorkeuren, instelbaar. De gebruiker kan bijvoorbeeld:

  • klikken met de muis, maar ook – altijd – in plaats daarvan met een toetsencombinatie werken.
  • contrasten en lettergrootte naar eigen voorkeur instellen.
  • zelf instellen hoe lang gegevens die tijdelijk zichtbaar zijn of over het scherm bewegen getoond worden.
  • zelf instellen welke tekst of welk geluid bij bepaalde waarschuwingen gebruikt worden.
  • kiezen voor invoer via het toetsenbord of via spraakcommando’s.

Zelf voorkeursinstellingen kunnen instellen voor iedereen erg prettig, maar noodzakelijk als iemand door visuele, auditieve of motorische beperkingen aanpassingen aan de werkplek nodig heeft. Als niet alle opties in de software zelf zijn ingebouwd, zoals spraakinvoer, dan is die toevoeging altijd eenvoudig te realiseren wanneer de software toegankelijk is geprogrammeerd.

Toegankelijk geprogrammeerde software heeft nog meer voordelen: bugs laten zich eenvoudiger opsporen en verhelpen, upgrades zijn gemakkelijker uit te voeren en gebruik op meerdere platformen of devices vormt geen probleem. Dat komt omdat de ontwerper niet alleen gezorgd heeft dat de software er op het scherm mooi uitziet. Ook achter de schermen is de software goed gestructureerd en is de code ‘schoon’. De software is dus van betere kwaliteit.

Gebruikersvriendelijkheid

Software kan technisch toegankelijk zijn (zie hierboven), maar desondanks kan de gebruikersvriendelijkheid te wensen over laten. Soms moet de gebruiker allerlei onnodige handelingen verrichten, zoals het openen van meerdere applicaties en het handmatig kopiëren van gegevens van het ene naar het andere programma of systeem. Dit kost veel tijd en dus kan het de onderneming veel geld kosten. Bovendien kan het stress opleveren. Iedere gebruiker moet in staat zijn om de software effectief te gebruiken binnen acceptabele tijd, ook wanneer gebruik gemaakt wordt van speciale hulpmiddelen (bij visuele, auditieve of motorische beperkingen).

Gezondheid

Gebruikersvriendelijke software vermindert stress en bevordert alleen al daarom de gezondheid. Een ander groot voordeel dat alle medewerkers ten goede kan komen, is het terugdringen van het gebruik van de muis. De combinatie van minder stress en minder muisgebruik kan veelvoorkomende klachten voorkomen of remediëren op het gebied van RSI (Repetitive Strain Injury, zoals de bekende ‘muisarm’) of de tegenwoordig vaker gebruikte term CANS (Complaints of Arm, Neck and/or Shoulder). Vanzelfsprekend is dat alleen zo, als de gebruikers de mogelijkheden goed kennen. Hof Vision verstrekt uiteraard de nodige documentatie en werkt samen met ervaren trainers met grote praktijkervaring.