Sija

Gelijke kansen voor iedereen is mijn levensmotto. Het betekent wel dat hiervoor moeite voor gedaan moet worden. Wat zijn mensen bereid te investeren, zijn producten wel geschikt om mee te werken en kunnen handelingen niet eenvoudiger worden gemaakt?

Ik heb grote ervaring met les geven en werken met ouderen (o.a. inzet voor SeniorWeb en Vrijwillig ouderenadviseur bij de gemeente), coachen en begeleiden van mensen met een beperking en heb praktijkervaring met tal van besturingssystemen.