Peter

Monique Blom (A Way 2 View) over Peter:

Ik heb Peter leren kennen als een betrokken, intelligente en grappige man. Peter heeft feilloos mensen door en weet daarop in te spelen door slimme opmerkingen te maken, maar deinst ook niet terug om opbouwende kritiek te geven.

Hij weet collega’s te inspireren met treffende humor en sensitiviteit. Hij maakt moeilijk onderwerpen bespreekbaar door zich meester te maken in de problematiek. Hierdoor kan hij een adviserende rol op zich nemen en lastige trajecten begeleiden.

Peter is ervaringsdeskundig door zijn visuele beperking, welke ik in de eerste instantie niet eens doorhad.

Linkedin: Http://nl.linkedin.com/in/popthof

Twitter: https://twitter.com/popthof